Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Salon Hương Giang 27 Phùng Thị Xuyên, TP Thái Nguyên 0779295414
Chị Hà 140 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên 0868586628