Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Chị Tuyết Bệnh viện y học cổ truyển Hòa Bình, Tp Hòa Bình 0984995216
Chị Thu Phương số 21 Khu Thái Bình, Thị Trấn Bo, huyện Kim Bôi 0949167316