Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Seachiuland  21 LK6C nguyễn văn lộc, làng việt kiều châu Âu 0913316869
EcoHouse 16 LK 16 khu đô thị Xa La 0985609905
Mai Phương Phố Chiến thắng 0918474854