Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
Nhà thuốc Tây Quỳnh Liên 611 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh 0909325676